Update

Helaas heeft het project geen start kunnen maken op het Marianum vanwege te weinig aanmeldingen... Heel erg zonde wat ons betreft!

De jeugd heeft de toekomst!

Inmiddels is bijna iedereen er wel van overtuigd dat we zuinig moeten zijn op ons milieu en dat klimaatverandering een serieus probleem vormt en vraagt om drastische veranderingen. De oudere generaties zullen echt de switch moeten maken van ‘oud’ naar ‘nieuw’. Anders denken, anders doen, vastgeroest in het oude vertrouwde patroon.

Hoe anders is dit bij jonge mensen. Zij hebben nog geen (of beter gezegd: weinig) verleden en kunnen dus meteen bij ‘nieuw’ beginnen. Zonder de ballast van ‘oud’ is het veel eenvoudiger om te gaan voor duurzame, logische en verantwoorde keuzes. Daarbij moeten we ze wél een beetje helpen en voorál niet in de weg zitten met ons oude denken.

Maatschappelijke diensttijd

Daarom werken we gráág mee aan het project Jong&Duurzaam op het Marianum in Lichtenvoorde en Groenlo. We zijn daarvoor benaderd door duurzaamheidsspecialist Margret Klein Holkenborg, wonend in onze gemeente en werkzaam bij Spectrum, onderdeel van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Samen gaan we het project starten met 100 jongeren die in 10 groepen van elk 10 jongeren met eigen ideeën een project gaan opzetten over klimaat en/of duurzaamheid.

Het Jong&Duurzaam project geeft invulling aan de maatschappelijke diensttijd waar elke jongere tijdens de opleiding invulling aan moet geven. Uiteraard is het Marianum betrokken bij het project en daarnaast vindt er een samenwerking plaats met Mazzel uit Lichtenvoorde, experts op het gebied van het begeleiden van jongeren in het sociale domein.

spectrum-margret.jpg?nf_resize=smartcrop&w=510&h=580

Aftrap na de zomer

Om het project alvast onder de aandacht te brengen bij de leerlingen is er een filmpje opgenomen waarin o.a. Benthe de oproep doet aan jongeren om mee te doen aan het project. \ \ Benthe heeft een bezoek gebracht aan álle klassen op het Marianum van jongeren die mee kunnen doen met het project. Het enthousiasme is gekweekt, ná de vakantie gaat het project echt draaien.

Jongeren bepalen in de groep dus zélf met welk onderwerp of thema ze aan de slag gaan. Met dit zelfgekozen onderwerp wordt een opdracht geformuleerd. In 10 weken tijd kunnen ze deze opdracht naar eigen inzicht vormgeven onder begeleiding van o.a. ons tweeën in onze rol als klimaatburgemeesters. Na afloop van het project vindt er een presentatie plaats waarbij elke groep het eindresultaat van hun opdracht kan laten zien.