klimaatburgemeesters-oost-gelre-36.jpg?nf_resize=smartcrop&w=1920&h=1080

Wat doen we

als klimaatburgemeesters

Wat doen we

Als klimaatburgemeesters ondersteunen we duurzame initiatieven. Initiatieven van jou en andere inwoners uit de gemeente. Heb je ideeën over afvalreductie, het tegengaan van voedselverspilling of andere onderwerpen? Laat het ons weten! Wil je graag (samen met je buren) je woning verduurzamen of zelf energie opwekken? We helpen je graag! Wij helpen met informatie en tips of brengen je in contact met anderen. We vragen op een positieve manier aandacht voor jouw duurzame initiatief, linken je als initiatiefnemer aan ons kennisnetwerk en vinden de juiste ingang bij gemeente of andere instanties via onze contacten.

Daarnaast schromen we niet om de gemeente en de politiek te wijzen op hun verantwoordelijkheid in de klimaatdiscussie, door te blijven herhalen hoe urgent de situatie is. We blijven op verschillende thema’s telkens opnieuw aansporen tot actie-actie-actie. Dat doen we geheel onafhankelijk en vrijwillig.

Een leefbare wereld is niet vanzelfsprekend

Ons klimaat is aan het veranderen. Nagenoeg iedereen is er inmiddels van overtuigd dat de mens grote invloed heeft op dit veranderende klimaat. Om onze planeet leefbaar te houden voor mens en dier moeten we, met grote spoed, de huidige klimaatverandering een halt toeroepen. Wereldwijd is de urgentie voor het nemen van maatregelen allang uitgesproken en inmiddels zijn daar ook hele ingrijpende afspraken over gemaakt. We weten wat er moet gebeuren, de technieken zijn er, nu wíj nog: de mens.

klimaatburgemeesters-oost-gelre-32.jpg?nf_resize=smartcrop&w=510&h=580

 

Iedereen doet wat

Iedereen zal een bijdrage moeten leveren aan de invulling van deze afspraken. Dus ook jij en wij, inwoners van Oost Gelre. Maar hoe vertaal je nu dit wereldwijde probleem, die afspraken uit het grote klimaatakkoord van Parijs, naar het niveau van ons als burger? Wat kunnen en moeten we doen om onze bijdrage te leveren aan de oplossing? 

Zo’n 200 klimaatburgemeesters door heel Nederland willen mede-inwoners in hun gemeente de helpende hand bieden. Samen kunnen we het verschil maken door gewoon te dóen. Met elkaar kunnen we laten we zien dat we klimaatverandering serieus willen tegengaan. We moeten niet meer accepteren dat het onderwerp door de politieke partijen alleen wordt gebruikt als debatonderwerp. Genoeg gedebatteerd, genoeg gepolariseerd, tijd voor burgeractie!

Inwoners, bedrijfsleven, onderwijs, gemeente en politiek

Natuurlijk kunnen we het als inwoners niet alleen. Wanneer we zeggen ‘iedereen doet wat’ betekent dit dat óók het bedrijfsleven en de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen. 

In het akkoord van Groenlo is Achterhoek-breed afgesproken dat we dit probleem sámen moeten aanpakken, waarbij ook het onderwijs een belangrijke rol speelt. Samen de problemen omzetten in kansen. Dat zorgt voor gezonde en tevreden inwoners, toekomstbestendige bedrijven, werkgelegenheid en een groene, biodiverse, schone leefomgeving. Dat gaat écht niet vanzelf, maar als iedereen zijn of haar rol pakt dan gaat het ons lukken!

 

En nu d’rán!